Definicija zdravlja

Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravlje kao “stanje kompletne fizičke, psihičke i socijalne dobrobiti, a ne obavezno odsustvo bolesti ili slabosti”. Francuski lekar Georges Canguilhem je u svojoj knjizi 1943. god. … Opširnije →